Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har en stamme som omfatter følgende emner: Inndelingen av tyrkiske språk og deres viktigste særtrekk, hovedforskjellene mellom hovedgruppene; med teorier om slektskap med andre språk; de tyrkiske folkeslagenes historie spesielt i preislamsk tid, og deres utbredelse, tyrkiske litteraturspråk og litteraturer i middelalderen. Dessuten vil aktuelle emner innenfor turkologisk forskning kunne tas opp.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg en oversikt over de tyrkiske språkenes historie og indre slektskap, samt til de tyrkiske folkenes historie spesielt fra preislamsk tid. Aktuelle problemer i turkologien blir tatt opp og diskutert.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til master i HFM2-AAS013 på Program for asiatiske og afrikanske studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på bachelorgraden fra Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning HFB-AAS002 eller fra Språkprogrammet, studieretning HFB-SPR031.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på bachelorgraden fra Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning HFB-AAS002 eller fra Språkprogrammet, studieretning HFB-SPR031.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TYR2130 – Innføring i turkologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er organisert som 5 dobbelttimer forelesninger og 5 dobbelttimer seminarer og krever aktiv deltakelse og innlevering av obligatoriske oppgaver i form av innlegg.

Eksamen

Vurderingsformen er en mappe som omfatter seminarinnleggene studenten har holdt gjennom semesteret. Tilsammen 8-10 s. (2300 tegn per side).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering høst 2011

Annet

Innpasning:
Emnet inngår som et obligatorisk emne i masterprogrammet på Asia- og Midtøsten-studier (master - to år), studieretning HFM2-AAS013.

Pensum:
Undervisningen tar til en viss grad utgangspunkt i Lars Johanson: Discoveries on the Turkic linguistic map. (Swedish Research Institute in Istanbul, Publications 5.) Stockholm: Swedish Research Institute in Istanbul, og Talat Tekin og Mehmet Ölmez: Türk Diulleri (Istanbul: Simurg 1999 og senere).

Nyttig informasjon rundt masterstudiene ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Kun ved behov

Eksamen

Høst 2011

Kun ved behov

Undervisningsspråk

Norsk