Dette emnet er nedlagt

TYR4310 – Osmansk kunstpoesi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et innblikk i den poesien som ble skrevet i Det osmanske riket, spesielt ved hoffet, etter arabisk-persisk mønster med kvantiterende metrikk (i motsetning til folkepoesien). Tekstene leses stort sett i transkripsjon til latinsk alfabet.

Hva lærer du?

Fortrolighet med kjennetegnene ved osmansk kunstspråk, spesielt integrasjonen av fremmed språkgods (leksikalsk, morfologisk og syntaktisk), som er lånt fra arabisk og persisk. Fortrolighet med litterære karakteristika som sufisk tematikk, panegyrisk diktning og kjærlighetspoesi. Innsikt i de arabisk-persiske metriske tradisjoner og i litteraturhistorien i gullalderen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studierett ved Tyrkisk-linjen under masterprogram i Asia- og Midtøsten-studier (master - to år), samt gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på bachelor-grad i tyrkisk innenfor Asia- og Midtøsten-studier (bachelor) eller HFB-SPR.

Undervisning

Kurset vil strekke seg over et helt semester. 1-2 seminartimer i uka. Krav om to obligatoriske oppgaver i løpet av kurset. Oppgavene blir gjennomgått i seminaret, de skal godkjennes av faglærer og karakterbedømmes.

Eksamen

Mappelevering

De to obligatoriske oppgaver skal leveres samtlet ved slutten av semesteret og karakterbedømmes.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Norsk