Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte fra 35 til 50 sider (à ca. 2300 tegn uten mellomrom) og være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet tyrkisk kultur og samfunn og velges i samråd med veileder. Oppgaven skrives på engelsk eller norsk. Emnet tas i kombinasjon med AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (videreført), som du gjennomfører før du begynner på skrivearbeidet på masteroppgaven. Temaet for masteroppgave kan ligge i tilknytning til oppholdssted og arbeidsoppgaver for Prosjektsemesteret.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du tilegne deg innsikt i det temaet du har valgt for oppgaven. Du lærer deg også å gjøre et selvstendig arbeid, blant annet gjennom å samle relevant materiale og bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier. Arbeidet med masteroppgaven gir deg også trening i å utarbeide en resonnerende fremstilling av resultatene og å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet kan bare tas i kombinasjon med AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (videreført) og forutsetter opptak på dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må være tatt opp på masterprogrammet i tyrkisk under Program for asiatiske og afrikanske studier og du må ha gjennomført og bestått alle 60 studiepoeng i emner som inngår denne masteren. Du må også være tatt opp til AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (videreført), som du gjennomfører før du begynner på selve skrivearbeidet på masteroppgaven.

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloremnene i studieretningen Midtøsten og Nord-Afrika

Overlappende emner

Emnet overlappes av TYR4590 – Masteroppgave i tyrkisk (nedlagt).

Undervisning

På masteroppgaven vil du få individuell veiledning. Halvveis i arbeidet med oppgaven må du levere et utkast til hele eller sentrale deler av oppgaven.

Individuell veiledning er en obligatorisk undervisningsaktivitet. Det gis inntil 7,5 timer for en oppgave på 30 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet. Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene.

I tillegg organiseres kollokvier av hvert enkelt fag. Her legger masterstudenten frem og får diskutert utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller liknende. Kollokviene vil bli ledet av vitenskapelig ansatte.

Eksamen

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk avhengig av underviseren og deltakernes behov.