Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Leseemnet tilpasses den individuelle masterstudent på studieretningen Sør-Asiastudier som fordyper seg i urdu, og som har behov for å lese urdutekster skrevet på en høyere vanskelighetsgrad, eller som inneholder et teknisk eller spesialisert ordforråd.

Studenten legger opp eget pensum, etter samråd med emneansvarlig lærer. Litteraturen skal vanligvis være tilknyttet masteroppgavens innhold. Omfanget av pensum skal være fra 250-500 sider for prosa og 50-100 sider for poesi.

Hvis emneområdet ligger tett opp til emner på lavere nivå, må det innholdsmessig være videre (tematisk eller innholdsmessig fordypning). Pensum kan ikke omfatte litteratur som studenten har lagt opp på tidligere studietrinn. Et utvalg kilder kan inngå i pensum til emneområdet.

Pensumlisten må godkjennes av en faglærer som også forsikrer seg om at pensumet ligger utenfor studentens tidligere kurslitteratur. Det anbefales at emnet tas i det første studieåret på master.

Hva lærer du?

Studenten skal kunne tilegne seg urduordforråd av en høyere vanskelighetsgrad, eller teknisk eller spesialisert vokabular som ikke inngår i lavere grads urduemner

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på et relevant masterprogram. Emnet er primært rettet mot studenter på studieretningen Sør-Asia studier i Asiatiske og afrikanske studier.

 

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell.

Eksamen

En semesteroppgave på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgaveteksten skal formuleres etter første samling av studenten i samråd med lærer. Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Innpasning: Emnet inngår som et mulig innvalg ved AAS- master, studieretning Sør-Asiastudier.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

På grunn av lærersituasjonen er det usikkert når emnet tilbys neste gang. For mer informasjon kontakt instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk