Emner innen nordisk språk og litteratur, irsk, lingvistikk og retorikk

Viser 1–33 av 33 emner
Emne Studiepoeng
IBS2220 – Ibsen og det moderne drama (10 studiepoeng) 10
IRSK2303 – Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
KLAR2100 – Klart språk, demokrati og rettssikkerhet (10 studiepoeng) 10
LING1107 – Språktilegnelse (10 studiepoeng) 10
LING1112 – Morfologi og syntaks 1 (10 studiepoeng) 10
LING1113 – Psykolingvistikk og sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2100 – Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2113 – Språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2121 – Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING3090 – Bacheloroppgave i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500) (10 studiepoeng) 10
NFI2101 – Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NFI2120 – Old Norse Palaeography and Codicology (10 studiepoeng) 10
NFI2501 – North Sea cultural encounters in the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS2105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS2301 – Litteratur i en flerkulturell kontekst (10 studiepoeng) 10
NOR1100 – Norsk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 (20 studiepoeng) 20
NOR1301 – Nordisk litteratur før 1800 (10 studiepoeng) 10
NOR2101 – Norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR2120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2312 – Sammensatte tekster i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NOR2320 – Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2415 – Contemporary Scandinavian Film: Cultural, Aesthetic and Literary Approaches (10 studiepoeng) 10
NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk (10 studiepoeng) 10
NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM2103 – Diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
RETKOM2104 – Moderne retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM3104 – Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10