Emner innen nordisk språk og litteratur, irsk, lingvistikk og retorikk

Viser 1–123 av 123 emner
Emne Studiepoeng
FLER4110 – Introduction to Statistical Analysis for Language Students (10 studiepoeng) 10
HFILN9001C – PhD course in Linguistics/Philology (5 studiepoeng) 5
HFILN9001D – PhD course in linguistics/philology (3 studiepoeng) 3
HFILN9015 – PhD course in linguistics (5 studiepoeng) 5
HFILN9020 – Oslo Summer PhD Course in Linguistics (5 studiepoeng) 5
HFILN9080 – Multiling Summer School (5 studiepoeng) 5
HFILN9085 – Multiling Winter School (5 studiepoeng) 5
IBS4000 – Research Ethics, Information Resources and Advanced Academic Writing for Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4001 – Theoretical, Methodological, and Interdisciplinary Approaches to Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4101 – Ibsen's works: History, Text, Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4102 – Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history (10 studiepoeng) 10
IBS4105 – Ibsen Between Cultures (10 studiepoeng) 10
IBS4204 – Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4205 – New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4210 – Ibsen i praksis (10 studiepoeng) 10
IBS4220 – Ibsen og det moderne drama (10 studiepoeng) 10
IBS4390 – Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
IBS4395 – Master's Thesis in Ibsen Studies (30 studiepoeng) 30
ILNMULTI4120 – Linguistics Specialization A (10 studiepoeng) 10
ILNMULTI4130 – Linguistics Specialization B (10 studiepoeng) 10
IRSK4160 – Fordypningsemne i keltisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4170 – Keltisk seminar (10 studiepoeng) 10
IRSK4180 – Veiledet lesning i keltisk, særlig irsk, språk og filologi (10 studiepoeng) 10
IRSK4190 – Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
IRSK4303 – Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
ISL4100 – Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
LING4101 – Språkvitenskapens vitenskapsteori (10 studiepoeng) 10
LING4111 – Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4120 – Lingvistisk fordypningsemne A (10 studiepoeng) 10
LING4130 – Lingvistisk fordypningsemne B (10 studiepoeng) 10
LING4140 – Språkvitenskapelig metode (10 studiepoeng) 10
LING4150 – Språk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
LING4160 – Linguistics Specialization C (10 studiepoeng) 10
LING4170 – Lingvistisk fordypningsemne D (10 studiepoeng) 10
LING4171 – Linguistics specialization E (10 studiepoeng) 10
LING4172 – Linguistics specialization F (10 studiepoeng) 10
LING4181 – Rettleia lesing i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4190 – Masteroppgave i lingvistikk (60 studiepoeng) 60
LING4195 – Masteroppgave i lingvistikk (30 studiepoeng) (30 studiepoeng) 30
MAS4090 – Master's Thesis in Nordic Viking and Medieval Culture (60 studiepoeng) 60
MAS4091 – Master's Thesis in Viking and Medieval Norse Studies (30 studiepoeng) 30
NFI4080 – Veiledet lesning i middelalderstudier (10 studiepoeng) 10
NFI4100 – Runology - General introduction (10 studiepoeng) 10
NFI4102 – Norrøn grammatikk, varierende emner (10 studiepoeng) 10
NFI4111 – Old Norse Palaeography and Codicology (10 studiepoeng) 10
NFI4112 – Scaldic Poetry and Grammatical Literature (10 studiepoeng) 10
NFI4120 – Old Norse - language and texts (10 studiepoeng) 10
NFI4121 – The Poetic Edda - from Orality to Literacy (10 studiepoeng) 10
NFI4122 – Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NFI4123 – Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NFI4190 – Masteroppgave i norrøn filologi (60 studiepoeng) 60
NFI4402 – Current Research in Medieval Studies II with focus on Literary sources (10 studiepoeng) 10
NOAS4101 – Andrespråksforskning i faghistorisk lys (10 studiepoeng) 10
NOAS4102 – Andrespråkslæring i et sosio-kognitivt og sosiokulturelt perspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS4103 – Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS4105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS4180 – Veiledet lesning for master i Norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk (60 studiepoeng) 60
NOAS4195 – Masteroppgave i norsk som andrespråk (30 studiepoeng) 30
NOR4090 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
NOR4091 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
NOR4100 – Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap (10 studiepoeng) 10
NOR4103 – Norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR4112 – Syntaks og morfologi i nordiske språk (10 studiepoeng) 10
NOR4119 – Grammatikalisering i skandinaviske språk (10 studiepoeng) 10
NOR4120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4122 – Norsk fonologi (10 studiepoeng) 10
NOR4171 – Fordjupingsemne i nordisk språkvitskap: syntaks (10 studiepoeng) 10
NOR4172 – Fordjupingsemne i nordisk språkvitskap: sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
NOR4174 – Fordypningsemne i nordisk språkvitenskap: morfologi (10 studiepoeng) 10
NOR4180 – Veiledet lesing i nordisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4190 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4195 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4304 – Edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
NOR4308 – Tekstbedømmelse og forlagsarbeid (10 studiepoeng) 10
NOR4310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4312 – Litteraturdidaktikk (10 studiepoeng) 10
NOR4314 – Litteraturkritikk (10 studiepoeng) 10
NOR4320 – Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR4340 – Sjangerstudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng) 10
NOR4360 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng) 10
NOR4380 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR4390 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4395 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4401 – Litteraturformidlingens sjangre (5 studiepoeng) 5
NOR4402 – Den litterære institusjon (10 studiepoeng) 10
NOR4410 – Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4430 – Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng) 10
NOR4450 – Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4455 – NORDKURS Sommerkurs i nordisk språk og litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng) 10
NOR4469 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E (10 studiepoeng) 10
NOR4490 – Masteroppgave i litteraturformidling (30 studiepoeng) 30
NOR4491 – Prosjektbeskrivelse i litteraturformidling (5 studiepoeng) 5
NOR4515 – Nynorsk med praksis for lektorstudentar (10 studiepoeng) 10
NOR4520 – Nynorsk for lektorstudentar (10 studiepoeng) 10
NOR4900 – Nordisk prosjektsemester (30 studiepoeng) 30
NOR4910 – Praksisemne for studieretning i litteraturformidling (10 studiepoeng) 10
NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier (30 studiepoeng) 30
IRSK4080 – Veiledet lesning i keltisk, særlig irsk, språk og filologi B (10 studiepoeng) 10
IRSK4400 – Spesialisering i keltisk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM4102 – Retorisk fordypningsemne A (10 studiepoeng) 10
RETKOM4104 – Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4106 – Praktisk retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning (10 studiepoeng) 10
RETKOM4111 – Retorisk fordypningsemne B (10 studiepoeng) 10
RETKOM4112 – Retorisk fordypningsemne C (10 studiepoeng) 10
RETKOM4113 – Retorisk fordypningsemne D (10 studiepoeng) 10
RETKOM4122 – Samtaleanalyse 1 (10 studiepoeng) 10
RETKOM4123 – Ideer, diskurser og makt: Kritiske perspektiver på tekst og samfunn (10 studiepoeng) 10
RETKOM4125 – Samtaleanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
RETKOM4160 – Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
RETKOM4180 – Veiledet lesning i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (60 studiepoeng) 60
RETKOM4195 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (30 studiepoeng) 30
SPR4110 – Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet (10 studiepoeng) 10
VMS4100 – Philological theory and Method (10 studiepoeng) 10
VMS4101 – Medieval manuscript culture (10 studiepoeng) 10
VMS4102 – Sagalitteratur (10 studiepoeng) 10
VMS4190 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (60 studiepoeng) 60
VMS4195 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (30 studiepoeng) 30