Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARB1404 - Høst 2015

Prøveforelesning på minimum 10 min, maks 15 min.

I bedømmelsen blir det lagt vekt på både form og innhold.

Oppgave:

Diskuter hvorfor og hvordan en leder kan bruke retorikk og historiefortelling.

 

Oppmøtelisten finer dere her

 

13. nov. 2015 12:48

Skriftlig kvalifiseringsoppgave:


Diskuter sammenhengen mellom retorikk og historiefortelling.

Max 5 A4 sider, leveres innen 6.11. Enten på papir på forelesningen eller på mail: marielouisetank@yahoo.no
 

26. okt. 2015 10:27