Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARB1404 - Høst 2016

Skriftlig kvalifiseringsoppgave, innlevering innen 4.11.

Oppgaven skal være på max 5. A4 sider. Bruk dramaturgien i oppgaven.

 

Oppgavetekst:

Drøft hva historiefortelling er. Hvilken funksjon har fortellingen hatt historisk? Hvordan brukes fortelling i dagens arbeidsliv?

19. okt. 2016 09:46

Gi en fremstilling av retorikkens 5 arbeidsfaser. Du får 3 minutter til et muntlig innlegg.

Disse holdes 30.09 og 7.10.

26. sep. 2016 15:12