Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARB1404 - Høst 2017

Oppmøteplan med eksamensoppgave er publisert i Fronter. Dere finner den under 'eksamen. 

24. nov. 2017 09:08

Skriftlig kvalifiseringsopgave. Max 5 sider. Leveres senest 10.11 enten på papir eller mail: marielouisetank@yahoo.no

Diskuter retorikkens menneskesyn, og forholdet til sannhet, etikk og samfunn.

Bruk dramaturgien.

31. okt. 2017 09:55

Muntlig innlegg på 3 minutter. Bruk dramaturgien.

Hvorfor er noen måter å bruke språket på mer virksomt i kommunikasjonen enn andre?

5. okt. 2017 08:33

Oppgave: Gjør rede for retorikkens betydning for den enkelte og i det offentlige rom, historisk sett og for oss i dag.

8. sep. 2017 13:40