Dette emnet er nedlagt

Kvalifiseringsoppgaven

Kvalifiseringsoppgave, max 3 minutters muntlig fremførelse:

Diskuter sammenhengen mellom retorikk og historiefortelling - historisk sett og i dag.

Bruk dramaturgien.

Publisert 1. okt. 2018 14:39 - Sist endret 1. okt. 2018 14:39