Dette emnet er nedlagt

Skriftlig kvalifiseringsoppgave frist 9. november

Hvordan er retorikkens menneskesyn og forholdet til moral og sannhet?

Max 5 A4 sider, Bruk dramaturgien

Skriftlig innlevering 9. november

Publisert 29. okt. 2018 16:38 - Sist endret 29. okt. 2018 16:38