Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Prøveforelesning.

Merknad: Prøveforelesning avholdes 6. og 7. desember

Obligatorisk oppgave 1 skriftlig

Obligatorisk oppgave 2 muntlig

Obligatoriske tilstedeværelse minimum 75%

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 23:53