Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Helge Svare 2008: Den gode samtalen. Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax. Kap. 6, 7, 12, 13 (110 s.).

Lennart Hellspong 2004: Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.

Marie Louise Tank 2013: Ta ordet på jobben. Praktisk retorikk i arbeidslivet. Oslo: Spartacus.

Marie Louise Tank 2015: Kompendium i historiefortelling og dialogverktøy (100 s.) (Kjøpes direkte av foreleser.)

Stephen Denning 2011: The Leader's Guide to Storytelling: Mastering the Art and Discipline of Business Narrative. San Francisco: Jossey-Bass.

Publisert 23. mai 2018 15:27 - Sist endret 23. mai 2018 15:27