Pensum/læringskrav

Språkdelen

Kristian Emil Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.): Språk. En grunnbok, 2005. Universitetsforlaget . ISBN: 82-15-00760-0.
Følgende kapittel er pensum: Kap 1: Hva er språk? (hele kapitlet), kap. 2: Språk som handling og tekst (hele), kap. 3: Semantikk (hele), kap. 4: Pragmatikk (hele), kap 8: Fonetikk (167–188), kap. 11: Morfologi (249–284),, kap. 12: Syntaks (295–356), kap. 13: Fremmedspråksinnlæring (hele). Til sammen 232 sider.

Litterær del

Andersen, Per Thomas  m.fl.: Litterær analyse. En innføring. Oslo. Pax forlag, 2012

Publisert 5. juni 2015 15:18 - Sist endret 7. juli 2015 14:38