Pensum/læringskrav

Nordisk språk

Kristian Emil Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen og Andreas Sveen (red.), Språk: en grunnbok. Oslo. Universitetsforlaget, 2005
Kapittel 8, 9, 11, 12, 15 og 16

Norsk som andrespråk

Kristian Emil Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen og Andreas Sveen (red.), Språk: en grunnbok. Oslo. Universitetsforlaget, 2005
Kapittel 13

Retorikk

Kristian Emil Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen og Andreas Sveen (red.), Språk: en grunnbok. Oslo. Universitetsforlaget, 2005
Kapittel 2, 4, 5 og 6

Kjell Lars Berge: "Å skape mening med språk - om Michael Halliday og hans elevers sosialsemiotikk". I Berge m.fl. 1998. Å skape mening med språk, s. 17-30. Oslo: Cappelen/LNU.

Nordisk litteratur:

Andersen, Per Thomas  m.fl.: Litterær analyse. En innføring. Oslo. Pax forlag, 2012

 

 

Publisert 24. mai 2016 09:28