Pensum/læringskrav

BØKER

Nordisk språk:

Kristian Emil Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen og Andreas Sveen (red.), Språk: en grunnbok. Oslo. Universitetsforlaget, 2005
Kapittel 1, 15, 16 og 17.

Abrahamsen, Jardar Eggesbø og Aleksander Morland. Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget, 2014.

Tønnesson, Johan. Hva er sakprosa? Universitetsforlaget, 2012. Kapittel 1 og 4.

Norsk som andrespråk:

Kristian Emil Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen og Andreas Sveen (red.), Språk: en grunnbok. Oslo. Universitetsforlaget, 2005
Kapittel 13.

Nordisk litteratur:

Andersen, Per Thomas m.fl.  Litterær analyse. En innføring. Oslo. Pax forlag, 2012, kapittel 1, 2, 3, 4, 11, 12 og 13. 

Jordheim, Helge m.fl. Humaniora. En innføring. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget, 2011, kap 1 (58 –112), kapittel 2 (144-164) og kapittel 6 (344-357, 363-372) (96 sider)​

KOMPENDIUM

Retorikk:

Aristoteles. Retorikk. Bok 1, kapittel 1-3. Oslo: Vidarforlaget 2006, ss. 21–37.

Kjeldsen, Jens.  Hva er retorikk, s. 7-29. Oslo: Universitetsforlaget 2014, ss. 7–29; s. 103–125.

Norrøn filologi:

Odd Einar Haugen og Einar Thomassen: "Innledning" i Haugen og Thomassen (red). Den filologiske vitenskap, Oslo, 1990. Solum forlag. side 11-36 (25 s)

Nordisk språk:

Enger, Hans-Olav (2011). Nordisk språkvitenskap. I Nordiskfaget. Red: Jon Gunnar Jørgensen og Lars S. Vikør. Oslo: Novus, s. 21–36. (15 s.)

Nordisk litteratur:

Egeland, Marianne. "Hva er en klassiker?" Norsklæreren nr. 4, 2012, s. 49–54.

ELEKTRONISKE TEKSTER

Norrøn filologi:

Ludvig Holm-Olsen. Lys over Norrøn kultur. Oslo, 1981, Cappelens forlag. s. 9-11 (3 s); 39-56 (17 s); https://www.nb.no/items/6587782cc8655d6ce7c9511689f95b70?page=0&searchText=lys%20over%20norr%C3%B8n%20kultur

Norsk som andrespråk:

Tenfjord, Kari. Andrespråksanalyse - teoretisk grunnlag for metodisk tilnærming. I VOX, Metodisk veiledning. 2013.

Nordisk litteratur:

Calvino, Italo. "Why read the classics". I  New York Review of Books, 1986.

 

I tillegg til pensumlitteraturen skal det leses noen litterære tekster og noen fagtekster (for eksempel fra litteraturhistorier og/eller analyseeksempler) forbindelse med drøftinger og løsning av mindre oppgaver underveis.

Publisert 27. apr. 2020 10:18 - Sist endret 27. apr. 2020 10:18