Beskjeder

Publisert 5. nov. 2009 21:49

Våre interaktive øvingssider for fonetikk, morfologi og syntaks er tilgjengelige på denne adressen: http://www.hf.uio.no/iln/studier/folingvar/

Publisert 29. okt. 2009 21:36

Eli Anne Eiesland - som skal ha gruppeundervisningen i ukene 46, 47 og 48 - har nå lagt ut oppgaver i fonetikk, morfologi og syntaks i Fronter (https://fronter.uio.no). Gå inn i 'Fellesrom', klikk på mappa 'Undervisning' og deretter 'Gruppeundervisning'. Der fins det også en quiz som Eli Anne har lagd. Prøv den!

Publisert 19. okt. 2009 18:58

Den nye kvalifiseringsoppgaven som må besvares av de 17 som ikke fikk godkjent den første besvarelsen sin, ligger til venstre på denne siden. Besvarelsen av denne oppgaven skal sendes som e-post til e.a.eiesland@iln.uio.no

Publisert 30. sep. 2009 10:30

Forelesningen fredag 30. oktober kl. 10.15-12 er flyttet til auditorium 3 Sophus Bugges hus.

Publisert 29. sep. 2009 10:34

Det er nå lagt ut en instruks for innlevering av oppgaver i Fronter samt en oppgavemal med fuskeerklæring. Oppgaven skal lastes opp i innleveringsmappa i fellesrommet, ikke noe annet sted. Innloggingssiden til Fronter er https://fronter.uio.no

Publisert 21. sep. 2009 23:12

Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven er nå lagt ut, se lenke til venstre på denne siden. Det kommer en kort instruks om Fronter-innleveringen neste uke.

Publisert 20. aug. 2009 14:43

Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven legges ut på denne semestersiden tirsdag 22. september. Siste frist for innlevering av oppgavebesvarelsen blir torsdag 1. oktober. Innleveringen skal skje gjennom ClassFronter.

Publisert 25. juli 2009 18:59

Det blir fellesforelesninger de seks første tirsdagene i semesteret (kl. 8.15-10, første gang tirsdag 18. august) og 11 fredager (kl. 10.15-12) fra 21. august til 6. november. Se 'Detaljert undervisningsplan' til venstre på denne siden. Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven blir sannsynligvis gitt uke 39-40, endelig beskjed kommer ved semesterstart.