Våre interaktive øvingssider for fonetikk, …

Våre interaktive øvingssider for fonetikk, morfologi og syntaks er tilgjengelige på denne adressen: http://www.hf.uio.no/iln/studier/folingvar/

Publisert 5. nov. 2009 21:49 - Sist endret 6. nov. 2009 08:19