Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.08.2009Andreas Sveen  Auditorium 1 i Sophus Bugges hus (tirsdag kl. 08.15 -10.00)  Introduksjon til lingvistikk for språkstudenter  Les kap. 1 ("Hva er språk?") og kap. 13 ("Fremmedspråksinnlæring") i læreboka Språk. En grunnbok (Universitetsforlaget 2005)  
21.08.2009Andreas Sveen  Auditorium 1 i Helga Engs hus (fredag kl. 10.15 -12.00)  Fonetikk  Kap. 8, særlig avsnittene 8.1–8.7  
25.08.2009Andreas Sveen  Aud. 1 SB  Fonetikk  Kap. 8, særlig avsnittene 8.8–8.14 
28.08.2009Andreas Sveen  Aud. 1 HE  Fonetikk  Kap. 8, særlig avsnittene 8.15–8.17 
01.09.2009Andreas Sveen   Aud. 1 SB   Fonologi  Kap. 9 
04.09.2009      Ikke undervisning fredag 4. september (auditoriet er opptatt) 
08.09.2009Andreas Sveen  Aud. 1 SB  Morfologi  Kap. 11, særlig avsnittene 11.1–11.4 
11.09.2009Andreas Sveen  Aud. 1 HE   Morfologi  Kap. 11, særlig avsnittene 11.5–11.8 
15.09.2009Andreas Sveen  Aud. 1 SB   Morfologi  Kap. 11, særlig avsnittene 11.9–11.11 
18.09.2009Andreas Sveen   Aud. 1 HE  Syntaks  Kap. 12, særlig avsnittene 12.1–12.4 
22.09.2009Andreas Sveen  Aud. 1 SB  Syntaks  Kap. 12, særlig avsnittene 12.5–12.6

Obligatorisk kvalifiseringsoppgave legges ut på semestersiden 

25.09.2009Andreas Sveen   Aud. 1 HE   Syntaks  Kap. 12, særlig avsnittene 12.7–12.11 
02.10.2009Andreas Sveen  Aud. 1 HE  Syntaks  Kap. 12, særlig avsnittene 12.12–12.14 
09.10.2009Andreas Sveen  Aud. 1 HE  Språk og kommunikasjon  Kap. 2 og kap. 5 
16.10.2009Andreas Sveen  Aud. 1 HE  Semantikk. Pragmatikk  Kap. 3 og kap. 4 
23.10.2009Andreas Sveen  Aud. 1 HE  Språktypologi  Kap. 14 
30.10.2009Andreas Sveen  Aud. 3 i Sophus Bugges hus  Språkendring  Kap. 15 
06.11.2009Andreas Sveen  Aud. 1 HE  Språkvariasjon  Kap. 16 
09.11.2009Eli Anne Eiesland gir seminarundervisning alle dager i uke 46 (09.11–13.11), alle studenter skal delta på én av seminargruppene  Det er 6 grupper å velge mellom (se lenken ‘Tid og sted’), husk påmelding i StudentWeb ved semesterregistrering  Fonetikk og fonologi: transkripsjonsøvelser, oppgaveløsning    
16.11.2009Eli Anne Eiesland gir seminarundervisning alle dager i uke 47 (16.11–20.11)  Se lenken ‘Tid og sted’ (gruppepåmelding i StudentWeb ved semesterregistrering)  Morfologi: analyseøvelser, oppgaveløsning   
23.11.2009Eli Anne Eiesland gir seminarundervisning alle dager i uke 48 (23.11–27.11)  Se lenken ‘Tid og sted’ (gruppepåmelding i StudentWeb ved semesterregistrering)  Syntaks: analyseøvelser, oppgaveløsning   
Publisert 25. juli 2009 16:26 - Sist endret 5. okt. 2009 17:49