Beskjeder

Publisert 26. nov. 2004 01:00

Høstens kurs skal evalueres av studentene. Evalueringsskjema er tilgjengelig via denne siden.

Publisert 25. nov. 2004 01:00

Foreleseren vil være tilgjengelig for veiledning i oblig 3 på sitt kontor og på øvingsrommet (men bare ett sted av gangen) torsdag og fredag 10-11.30 og 12.30-16.

Publisert 22. nov. 2004 01:00

En ny (forhåpentligvis gjennomrettet) versjon av oblig 3 er lagt ut i en egen mappe, Oblig-3-v2, mens den opprinnelige versjonen er lagt i mappen Oblig-3-v1. Se forøvrig filen LesMeg.txt i den yttre mappen.

Publisert 20. nov. 2004 01:00

To rettelser i oblig 3:

  • Oppgave 4 var delvis underspesifisert og delvis feilformulert. Dette er det gjort rede for i fila "Oppgave-4-spec.pdf".
  • Rettelse av forrige rettelse: Locomotive-Metoden availableMale skal ha både en Field- og en Location-parameter.

Publisert 18. nov. 2004 01:00

I skallet fox-rabbit-shell-v2 for Oblig 3 hadde parameterlisten til konstruktoren for klassen Pregnancy en parameter for mye, nærmere nestemt Random rand. Dette er nå rettet. For de som alt har kopiert skallet, er det enklest å gjøre rettelsen selv.

Publisert 18. nov. 2004 01:00

Ny rettelse til Oblig 3: I oppgave 6 skal parameteren Field curField til availableMale og adjacentLocations erstattes med parameteren Location location.

Publisert 17. nov. 2004 01:00

Stadig nye rettelser i teksten til oblig 3: Denne gangen gjelder det en ombrekkingsfeil i forrige rettelse av side 13 i oppgave 8.

Publisert 15. nov. 2004 01:00

Ad oblig 3:

Det er gjort ytterligere et par rettelser i teksten, med tilsvarende innføringer i errata-listen.

Versjon 2 av programskallet, fox-rabbit-shell-v2, som nevnes på side 1 og side 10 i oppgave 7, er ennå ikke ferdig skrevet. Det kommer i slutten av uke 47.

NB! Den nye oppgaven, Oppgave 9 — Kalibrering, kan med fordel utføres på ulike stadier i programutviklingen.

Publisert 14. nov. 2004 01:00

Enda en rettet versjon av oblig 3 er lagt ut. Rettelsene er dokumentert i "Oblig-3-errate.pdf".

Publisert 4. nov. 2004 01:00

En rettet versjon av obligatorisk oppgave 3 er lagt ut, sammen med en ny versjon av programskallet. (Den første versjonen av oppgaveteksten var så full av inkonsistenser, utelatelser og regulære feil, at den likegodt ble fjernet.)

Publisert 3. nov. 2004 01:00

Eksamensoppgavene fra 2003 er nå lagt ut (nås fra denne siden).

Publisert 3. nov. 2004 01:00

En foreløpig versjon av obligatorisk oppgave 3 er nå lagt ut. Utfyllende opplysninger og eventuelle korreksjoner kommer i uke 47.

Publisert 7. okt. 2004 02:00

Det er gjort noen mindre endringer i teksten til obligatorisk oppgave 2. Skulle noen alt ha skrevet den ut, må de ta en ny utskrift.

Publisert 7. okt. 2004 02:00

Forelesningsnotatene for uke 41 er lagt ut.

Publisert 6. okt. 2004 02:00

Obligatorisk oppgave 2 er lagt ut (nås fra denne siden).

Publisert 24. sep. 2004 02:00

Husk: Det er ingen forelesninger i uke 40 -- 28. og 30. september.

Publisert 23. sep. 2004 02:00

Forelesningsnotatene for uke 39 er lagt ut.

Publisert 17. sep. 2004 02:00

Forelesningsnotatene for uke 38 er lagt ut.

Publisert 14. sep. 2004 02:00

Innleveringsfrister for obligene ligger nå under Om eksamen i dette emnet, og i Detaljert undervisningsplan.

Publisert 10. sep. 2004 02:00

Forelesningsnotatene for uke 33 er lagt ut (kan nås via denne siden).

Publisert 23. aug. 2004 02:00

OBLIG 1 - leveringsfrist 3.september

Lagt ut på class fronter

Publisert 19. aug. 2004 02:00

GRUPPER

Start uke 35 - vi tar som øvelsesoppgaver oppgaver fra boka kap 2 om TicketMachine. Det er en rekke slike oppgaver. Start på dem og vær sikker på at dere skjønner koden til NaiveTicketMachine.

Publisert 16. aug. 2004 02:00

Det har skjedd en feil med gruppepåmeldingene til dette emnet. Det er åpnet en gruppe for mye (gruppe 3). Derfor ser vi oss dessverre nødt til å foreta en omfordeling av studenter på gruppene: Påmeldte studenter på gruppe 3 med etternavn A-L settes opp på gruppe 1, med etternavn M-Å settes opp på gruppe 2. Vi beklager!!!

Publisert 4. aug. 2004 02:00

Gruppeundervisningen starter i uke 35.

Beklager - feil melding om skifte av forelesningstider. Den skulle være til et annet kurs enn HUMIT 1700. Forelesninger som annonsert