Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet tilbys fra og med høsten 2006 i ny versjon ved Institutt for informatikk, se HUMIT1750MN .

Innføring i utsagnslogikk og predikatlogikk. Det legges vekt på både logikk som språk og påvisning av logisk gyldighet. Formelle modeller for beregninger - endelige automater og turingmaskiner - og bruk av predikatlogikk til spesifikasjon og påvisning av korrekthet av modellene.

Hva lærer du?

Å kunne bruke utsagnslogikk og predikatlogikk som formelle språk. Å kunne vise hvordan en kan argumentere for logisk gyldighet, eller vise ved falsifikasjon at noe ikke er logisk gyldig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoengs overlapp mot HUMIT1751. 5 studiepoengs overlapp mot tidligere FIL2400. Fullt overlapp mot gamle SLI110. ? studiepoengs overlapp mot FIL1004.

Undervisning

Emnet strekker seg over et helt semester med 6 timer hver uke - delt mellom seminarerer og oppgaveløsning i grupper.

Eksamen

Krav om 4 obligatoriske oppgaver i løpet av emnet, som skal være godkjent for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Det gis en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret. Karakterskala: A-F.

Annet

Studenter som er i et program hvor emnet er obligatorisk har forrett, deretter studenter i program hvor emnet inngår som et alternativ.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk