Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HUMIT3710 - Høst 2004

Presentasjon av prosjekt:

11.november: 1.time: Cecilie Widsten, Marius Solberg 2.time: Andreas Jøssang

17.november: 1.time: Johannes Grødem, Elisabeth Offernes, Truls Henriksen 2.time: Jarl Isaksen, Einar Stubhaug

2. nov. 2004 01:00

Mer om hjemmeeksamen. Vi må ha en prosedyre der det også følger med undertegnet erklæring

http://www.hf.uio.no/internt/studier/eksamen/Fusk.rtf

Denne erklæringen må leveres inn sammen med besvarelsen. Besvarelsen og den undertegnete erklæringen leveres enten til ekspedisjonskontoret ILF eller til H.R.Jervell rom 642 innen 1.november klokka 1200.

27. okt. 2004 02:00

Eksamen er delt i to

  • presentasjon av gruppearbeider. Dette gjøres i uke 46 og 47 etter avtale.

  • hjemmeeksamen. Oppgaven blir gjort tilgjengelig via email og her fredag 26.november klokka 0900 - og skal innleveres tirsdag 30.november klokka 2400. Innlevering skjer via email.

29. sep. 2004 02:00