Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 2. nov. 2004 01:00

Presentasjon av prosjekt:

11.november: 1.time: Cecilie Widsten, Marius Solberg 2.time: Andreas Jøssang

17.november: 1.time: Johannes Grødem, Elisabeth Offernes, Truls Henriksen 2.time: Jarl Isaksen, Einar Stubhaug

Publisert 27. okt. 2004 02:00

Mer om hjemmeeksamen. Vi må ha en prosedyre der det også følger med undertegnet erklæring

http://www.hf.uio.no/internt/studier/eksamen/Fusk.rtf

Denne erklæringen må leveres inn sammen med besvarelsen. Besvarelsen og den undertegnete erklæringen leveres enten til ekspedisjonskontoret ILF eller til H.R.Jervell rom 642 innen 1.november klokka 1200.

Publisert 29. sep. 2004 02:00

Eksamen er delt i to

  • presentasjon av gruppearbeider. Dette gjøres i uke 46 og 47 etter avtale.

  • hjemmeeksamen. Oppgaven blir gjort tilgjengelig via email og her fredag 26.november klokka 0900 - og skal innleveres tirsdag 30.november klokka 2400. Innlevering skjer via email.

Publisert 17. aug. 2004 02:00

Det har oppstått en feil i timeplanen! Gruppeundervisningen går på TORSDAGER kl. 14.15-16 i HW609.

Publisert 6. aug. 2004 02:00

Kurset skal ha 2 typer innleverte oppgaver

1. Gruppeoppgave - den skal det jobbes sammenhengende med i kurset. En av de første gangene blir dere delt inn i grupper og får et tema. Det blir så en presentasjon fra gruppen rundt uke 45

2. Hjemmeeksamen - dette er individuelle oppgaver og varer fra mandag til mandag. Jeg har sett for meg uke 49 som en aktuell uke, men dette blir bestemt tidlig i kurset.

ENDRING AV TIDSPUNKT

Det er en kollisjon med UNIK kurs i kunstig intelligens. Har derfor endret tidspunkt for tirsdag-forelesning. Jeg har også flyttet torsdagsforelesning ned to timer. Nye tider - men i samme rom HW 609

ONSDAG 12-14

TORSDAG 14-16

Første time - onsdag 18. august