Dette emnet er nedlagt

Eksamen er delt i to …

Eksamen er delt i to

  • presentasjon av gruppearbeider. Dette gjøres i uke 46 og 47 etter avtale.

  • hjemmeeksamen. Oppgaven blir gjort tilgjengelig via email og her fredag 26.november klokka 0900 - og skal innleveres tirsdag 30.november klokka 2400. Innlevering skjer via email.

Publisert 29. sep. 2004 02:00 - Sist endret 7. mars 2005 17:20