Dette emnet er nedlagt

Mer om hjemmeeksamen. Vi må …

Mer om hjemmeeksamen. Vi må ha en prosedyre der det også følger med undertegnet erklæring

http://www.hf.uio.no/internt/studier/eksamen/Fusk.rtf

Denne erklæringen må leveres inn sammen med besvarelsen. Besvarelsen og den undertegnete erklæringen leveres enten til ekspedisjonskontoret ILF eller til H.R.Jervell rom 642 innen 1.november klokka 1200.

Publisert 27. okt. 2004 02:00 - Sist endret 7. mars 2005 17:20