Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HUMIT3720 - Høst 2004

Dette emnet avlyses høsten 2004, p.g.a. for få studenter (jfr. beskjed av 25-05-2004). Vi beklager!

16. aug. 2004 02:00

Dette emnet blir kun undervist dersom det melder seg tilstrekkelig antall studenter. Interesserte bør derfor tenke på alternativer dersom emnet ikke blir igangsatt høsten 2004.

25. mai 2004 02:00