Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HUMIT3720 - Høst 2005

Sensuren ligger nå i Studentweb.

11. jan. 2006 10:05

Sensurfall på dette emnet er dessverre forsinket grunnet sykdom i familien til en av sensorene. Nærmere beskjed kommer.

5. jan. 2006 15:20

Dette emnet har egentlig sensurfall i romjulen. Men fordi teknisk avd. da stenger bygget der oppslag blir hengt opp (1. et. Henrik Wergelands hus), vil sensuren ikke bli tilgjengelig før i januar.

Sensurdato er 27. desember, ikke 20. desember slik det ved en inkurie sto på oppgaveteksten. Vi beklager!

20. des. 2005 11:54