Semesterside for HUMIT4710 - Høst 2004

PENSUM

Norvigs bok - del II, III, IV unntatt kap 15, 21

23. nov. 2004 01:00

Presentasjon av gruppearbeider:

Se beskjeden i HUMIT 3710

3. nov. 2004 01:00

Eksamen er delt i to

  • presentasjon av gruppearbeider. Dette gjøres i uke 46 og 47 etter avtale.

  • muntlig eksamen. Tidspunktet blir offentliggjort senere - men vi vil prøve å avholde eksamene i uke 49 eller 50.

29. sep. 2004 02:00