Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Intelligente agenter.
  • Resonnerende agenter.
  • Planleggende agenter.
  • Behandling av usikkerhet og heuristikk.
  • Lærende agenter.
  • Kommuniserende agenter.

Hva lærer du?

Kjennskap til AI-teknikker for å lage datasystemer for resonnering, planlegging og læring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter 30 studiepoeng i programmering.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på HUMIT1700, HUMIT1750.

Overlappende emner

Overlapping med kurset SLI 331 med 5 studiepoeng.

Undervisning

Undervisning blir gitt i form av seminarer (24 t) og grupper (12 t).

Eksamen

Det er en obligatorisk oppgave i løpet av emnet, som skal være godkjent for å få gå opp til eksamen. Oppgaven er et essay som skal leveres inn individuelt, men det gis anledning til å arbeide i grupper under arbeidet med essayet. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Avsluttende muntlig eksamen. Karakterskala: A-F.

Annet

Studentene som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, vil bli prioritert. Inngår i Masterprogrammet i IT-SLP. Også egnet for andre masterprogram som informatikk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

(Like årstall.) Gis første gang våren 2006.

Eksamen

(Like årstall.) Gis første gang våren 2006.

Undervisningsspråk

Vanligvis norsk. Engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.