Dette emnet er nedlagt

Semesterside for IRSK2100 - Høst 2009

Mandag 9. november er det dobbeltime i gammelirsk

9. nov. 2009 10:28

Andre obligatoriske oppgave har blitt sendt ut til dere på mail. Denne skal leveres 11. november

4. nov. 2009 16:05

Mandag 2. november er det undervisning i gammelirsk to dobbeltimer etter hverandre, dvs. fra 12.15 til 16.00

1. nov. 2009 19:59