Dette emnet er nedlagt

Semesterside for IRSK2100 - Vår 2013

Du finner oppgaveteksten til hjemmeeksaamen her:

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/IRSK2100/v13/irsk2100.docx

2. apr. 2013 12:24