Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.05.2006       
18.05.2006       
11.01.2010Thomas Øverby    Innledning og uttale   
14.01.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk  Artikkel, substantiv, personlige pronomen, possessive adjektiv, perifrastisk presens: bekreftende og nektende setninger 
18.01.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk  Perifrastisk presens: spørresetning, pronomen som objekt i perifrastiske setninger med bod, konjugerte presens 
21.01.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk og tekstlesning  Substantiv og adjektiv som predikativ, perifrastisk og konjugert imperfektum 
25.01.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk og tekstlesning  Habituell imperfektum av bod, "å ha", preteritum, adjektiv 
28.01.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk og tekstlesning  Sterke verb i presens, imperfektum og preteritum, preposisjoner, 1.oblig deles ut 
08.02.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk og tekstlesning  Direkte relativ, preposisjoner 
11.02.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk og tekstlesning  Indirekte relativ, spørrepronomen 
15.02.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk og tekstlesning  Futurum, upersonlige former og imperativ 
18.02.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk og tekstlesning  Repetisjon og muntlige øvelser 
22.02.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk og tekstlesning  Underordnede at-setninger 
25.02.2010Thomas Øverby    Walisisk grammatikk og tekstlesning  Subjunktiv 
08.03.2010Thomas Øverby    Sosiolingvistikk   
11.03.2010Thomas Øverby    Tidlig walisisk språkhistorie, mellomwalisisk ortografi, englynion   
15.03.2010Thomas Øverby    Englynion   
18.03.2010Thomas Øverby    syntaks i mellomwalisisk prosa, tekstlesning   
22.03.2010Thomas Øverby    Tekstlesning   
25.03.2010Thomas Øverby    Tekstlesning   
08.04.2010Thomas Øverby    Tekstlesning   
12.04.2010Thomas Øverby    Tekstlesning   
15.04.2010Thomas Øverby    Tekstlesning   
19.04.2010Thomas Øverby    Gjennomgang av gammel eksamensoppgave   
22.04.2010Thomas Øverby    Repetisjon   
06.05.2010Thomas Øverby    Repetisjon   
Publisert 26. nov. 2009 10:38 - Sist endra 17. feb. 2010 22:06