Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forskningsseminar med innlegg der studenten skal legge fram, skriftlig, fra oppgaven han skriver og/eller vitenskapelige artikler som er av spesielle interesse for studie/masteroppgaven.

Hva lærer du?

Studenten skal kunne lære seg å håndtere og presentere eget og medstudenters arbeider på et avansert nivå (master). Det samme gjelder vitenskapelige artikler av spesiell interesse for studentens eget arbeid. Dette skal skje gjennom oppsummering og diskusjon av disse arbeidene i skriftlig form som igjen skal presenteres muntlig i en egnet muntlig form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til emnet er begrenset til studenter på masterprogrammene Viking and Medieval Studies (master's two years) og Viking and Medieval Norse Studies (master's two years).

Det forutsettes minimum 5 påmeldte studenter for at emnet skal gå.

Undervisning

Seminarrekke på 20 timer; hver student må holde to innlegg i løpet av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

En mappe bestående av de to tekstene studenten legger fram i løpet av semesteret karaktersettes. Begge tekstene må være bestått for at endelig karakter skal være bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet gis som en avtale mellom student og veileder der det er naturlig i studentens studieplan.

Eksamen

Eksamen avlegges samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk