Semesterside for ISL2100 - Vår 2012

Dagens undervisning er flyttet til sem.rom 7 PAM fordi heisen i HW er ute av drift og en deltaker er rulletolbruker.

29. feb. 2012 15:14