Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pensum er på om lag 650 sider. I tillegg skal studentene gjøre seg godt kjent med de sentrale enspråklige norske ordbøkene, en ordliste for hver av målformene, og en tospråklig ordbok.

 

Bøker:

 • Fjeld, R.E.V. og Vikør, Lars, 2007: Ord og ordbøker. Oslo: Høyskoleforlaget.
 • Leira, Vigleik, 1992: Ordlaging og ordelement i norsk. Oslo, 1992. Sidene 11–89.
 • Svensén, Bo, 2004: Handbok i lexikografi. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. Kapitlene 2, 3,18, 24, 25, 27

 

 

Artikler og kapitler:

 • Aasen, Ivar: “Fortale” i: Aasen, I.: Norsk Ordbog. Christiania, 1873 (og seinare opptrykk), s.III–XIV
 • Fjeld, Ruth Vatvedt: “Leksikalsk neografi i Norge” i: Heidemann Andersen, M. og J. Nørby Jensen (red.): Nye ord, Sprognævnets konferenceserie 1, København 2011, s. 19–39
 • Jarvad, Pia: “Kryptosammensætninger og skabsafledninger i virkeligheden og i ordbøgerne” i: Ásta Svavarsdóttir m.fl (red.): Nordiske studier i leksikografi 3. Reykjavík, Nordisk Forening for Leksikografi, 1996, s. 221–231
 • Landau, Sidney, i: Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography, 2nd. ed. Cambridge 2001. kap. 4: Definition, s. 153–216
 • Landau, Sidney, i: Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography, 2nd. ed. Cambridge 2001. kap. 6: The corpus in lexicography, s. 273–342
 • Lorentzen, Henrik og Sanni Nimb: “Fra krydderkage til running sushi - hvordan nye ord kommer ind i Den Danske Ordbog” i: Heidemann Andersen, M. og J. Nørby Jensen (red.): Nye ord, Sprognævnets konferenceserie 1, København 2011 s. 69–85
 • Noreng, Harald: “Innledning” i: Norsk Riksmålsordbok, bind 5. Oslo 1995, s.VII–XIX
 • Vikør, Lars S. "Fleirgenerasjonsordbøker og tida" i: Peter Slotte m. fl. (red.): Nordiska studier i leksikografi 4. Helsingfors,Nordisk forening for leksikografi, 1999, s. 395–405
Publisert 20. nov. 2015 15:33 - Sist endra 20. nov. 2015 15:33