Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Bøker:

  • Fjeld, R.E.V. og Vikør, Lars, 2007: Ord og ordbøker. Oslo: Høyskoleforlaget. (250 s.)
  • Svensén, Bo, 2004: Handbok i lexikografi. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. Kapitlene 2, 3,11, 12, 27. (167 s.)

Kompendier (innholdsfortegnelse):

  • Atkins, B. T. Sue and Rundell, Michael (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Kap. 3 (s. 45-96) og 10 (s. 385-464). Oxford University Press. Oxford 2008. (132 s.)
  • Noreng, Harald: “Innledning” i: Norsk Riksmålsordbok, bind 5. Oslo 1995, s.VII–XIX

Elektronisk tilgjengelig pensum med lenker:

  • Aasen, Ivar 1965: Norsk Grammatik. Etter fyrsteutgåva frå 1864. Fjerde Afdeling. Orddannelse. IV Orddannelse etter betydningen.  s. 240-263. Universitetsforlaget. 1965. (23 s.)
  • Faarlund, Jan Terje, Lie, Svein, Vannebo, Kjell Ivar 1997: Norsk referansegrammatikk. Kap. 2 Orddanning. Oslo : Universitetsforlaget. (82 s.)
  • Berg-Olsen, Sturla (2014):  Skjematiske fleirordskonstruksjonar i Norsk Ordbok. I: Fjeld, Ruth Vatvedt, og Hovdenak, Marit (red.) Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden. Oslo 13.-16. august 2013. (15 s.)
  • Grønvik, Oddrun og Ore, Christian-Emil Smith: Samvirket mellom ordbank og ordbok. I: Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden. Oslo 13.-16. august 2013. (17 s.)
  • Margunn Rauset, Anna Helga Hannesdóttir, Aldís Sigurðardóttir 2012: Ein-, to- eller fleirspråkleg ordbok? I: Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport fra Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24.-27. mai 2011. (12 s.)
  • Vikør, Lars S. "Fleirgenerasjonsordbøker og tida" i: Peter Slotte m. fl. (red.):Nordiska studier i leksikografi 4. Helsingfors,Nordisk forening for leksikografi, 1999, s. 395–405. (10 s.)

Andre typer pensum:

Eit oversyn over referanseverk som studentane bør kjenne til og bruke, vil bli delt ut når undervisninga kjem i gang.

Publisert 23. nov. 2016 16:30 - Sist endra 6. feb. 2017 09:01