Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LEKS2100 - Høst 2006

Sensur: mandag 14. desember kl 13:00

11. des. 2006 14:35

INNLEVERING AV OPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 12.30 - 15.00 Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. (NB! Ikke i plastmapper – bare stiftet.)

Oppgaveframside: Oppgavetittel Emnekode og tittel, semester og år Faglærer Kandidatnummer i øverste høyre hjørne

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb. Egenerklæring i ett eksemplar på eget ark skal leveres sammen medoppgaven."Obligatorisk erklæring vedr. fusk": http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering

1. nov. 2006 13:24

NB! Det tas forbehold om endringer av dato og temaer etter nærmere diskusjon med studentene.

15. aug. 2006 18:08