Dette emnet er nedlagt

Heimeoppgåva i fonologi og morfologi …

Heimeoppgåva i fonologi og morfologi blir lagd ut på denne sida 15. november.

Publisert 10. nov. 2004 01:00 - Sist endra 7. mars 2005 17:35