Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LING1101 - Høst 2007

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

19. des. 2007 14:04

FONETIKK MUNNLEG

De har vel alle funne ut kva tid de skal opp til munnleg eksamen. For oss eksaminatorar er det eigentleg likegyldig kva tid de kjem. De av dykk som er sette opp etter pausen 11.30–12.30, kan gjerne kome ei stund føre pausen, så tek vi dykk inn straks vi har ei ledig stund, og held på til vi er ferdige.

Dersom nokon av dykk vil gå opp ein annan dag enn de er sette opp på planen, så berre kom den dagen de ynskjer, så ordnar vi det. Det kan hende de må sitje og vente bortimot ein time, men neppe noko meir.

Beste helsing, Rolf

5. des. 2007 00:38