Dette emnet er nedlagt

Alle svara på den obligatoriske …

Alle svara på den obligatoriske kvalifiseringsoppgåva er godkjende.

Oppgåva blir gjennomgådd i timane denne veka.

Publisert 22. okt. 2008 10:44 - Sist endra 5. des. 2008 13:01