Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LING1102 - Vår 2004

Studentforum v/ Fagutvalget ILF inviterer til Sommer- og semesteravslutning Justisen (forhåpentligvis i bakgården) Torsdag 3. juni klokka 2000 Det vil bli hygget seg og alle kan komme.

2. juni 2004 02:00

Sensuren for semantikkeksamenen er nå slått opp på oppslagstavla utenfor ILFs ekspedisjonskontor i 5. etasje HW. Semantikkresultatet utgjør halve grunnlaget for den samlede emnekarakteren som beregnes etter at også syntakseksamenen har vært avholdt.

19. mai 2004 02:00

Studentforum Fagutvalget arrangerer studentforum for studenter ved ILF onsdag 21. april kl. 19. For mer informasjon se her. For å melde deg på, skriv deg på lista på oppslagstavla i 5. etasje, HW.

31. mars 2004 02:00