Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LING1102 - Vår 2007

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

8. juni 2007 11:39

Spesifisering av semantikkpensum: Pensum i semantikk er Sebastian Löbner (2002): Understanding semantics, kap 1-9 (dvs hele boka unntatt det siste kapitlet).

23. apr. 2007 10:07