Informasjon om eksamen i emnet LING1104 høsten 2003

Første hjemmeoppgave: Utleveres 29. september, innleveres 13. oktober.

Andre hjemmeoppgave: Utleveres 24. november, innleveres 8. desember.

Merk!
Vær oppmerksom på at emner kan ha flere vurderingsformer, noen emner har bare skoleeksamen, og noen har for eksempel både hjemmeeksamen og skoleeksamen. Dette kan du sjekke under punktet Vurderingsform i emnebeskrivelsen. Dersom emnet også har en skoleeksamen, må du finne opplysninger om tid og sted under lenken Tid og sted.