Grunna plassmangel i dei opprinneleg …

Grunna plassmangel i dei opprinneleg oppsette romma til LING1104, blir undervisinga flytta slik: Onsdagsforelesinga til C311 i Velhelm Bjerknes hus. Fredagsforelesinga til seminarrom 220 i Eilert Sundts hus B. Endringane gjeld heile semesteret, med eitt unntak: Fredag 5. november blir forelesinga i rom 013 i Harriet Holters hus.

Due to space deficiencies of the rooms originally allotted to LING1104, new rooms have been procured. Wednesday lectures are moved to C311 in Vilhelm Bjerknes house. Friday lectures are moved to Seminar room 220 in Eilert Sundts house, B. The changes regard the whole semester, except Friday November 5th when the lecture will be in room 013 in Harriet Holters house.

Publisert 31. aug. 2004 02:00 - Sist endret 7. mars 2005 17:36