Semesterside for Høst 2004

Fredag 10. september startar forelesinga kl. 13.15 og varer berre ein time.

Friday September 10th the lecture starts at 13.15 and lasts only one hour.

1. sep. 2004 02:00

Grunna plassmangel i dei opprinneleg oppsette romma til LING1104, blir undervisinga flytta slik: Onsdagsforelesinga til C311 i Velhelm Bjerknes hus. Fredagsforelesinga til seminarrom 220 i Eilert Sundts hus B. Endringane gjeld heile semesteret, med eitt unntak: Fredag 5. november blir forelesinga i rom 013 i Harriet Holters hus.

Due to space deficiencies of the rooms originally allotted to LING1104, new rooms have been procured. Wednesday lectures are moved to C311 in Vilhelm Bjerknes house. Friday lectures are moved to Seminar room 220 in Eilert Sundts house, B. The changes regard the whole semester, except Friday November 5th when the lecture will be in room 013 in Harriet Holters house.

31. aug. 2004 02:00

Kompendiet til dette emnet er midlertidig utseld, men ny bestilling er levert. Det vil ta diverre ta litt tid før dette er klart.

25. aug. 2004 02:00