Semesterside for LING1107 - Vår 2011

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

1. juni 2011 16:10

Dagens undervisning er avlyst p.g.a. sykdom.

2. mai 2011 12:29

Forelesning 28.4 avlyses. Ny forelesning over samme tema blir torsdag 12.5 klokka 1215-14

27. mars 2011 21:08