Eksamen: Tid og stad

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 8. desember kl. 14:30 (4 timer).

Stad: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – sjå rettleiingar for digital eksamen

Kvalifiseringsoppgåve

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 03:12