Semesterside for LING1111 - Høst 2019

Canvas

Dette emnet nyttar Canvas i undervisninga. Sjå tips og rettleiingar for Canvas.

Logg på Canvas

Sensorrettleiinga for LING1111 H19 er klausulert, men den kan lesast på studiekonsulentens kontor (Henrik Wergelands hus, rom 523).

 

2. jan. 2020 10:34