Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LING2102 - Høst 2003

Torsdagsforelesningene er flyttet til fredager kl. 12.15-14 i sem.rom 3 (ikke 8 som tidligere oppgitt) Sophus Bugges hus. OBS! Det blir også noen få tirsdagsforelesninger (tid og sted som tidl. annonsert). Nærmere beskjed om disse blir gitt på fredagsforelesningene.

11. sep. 2003 02:00

  • Første undervisningsdag er 26.08.03

1. aug. 2003 02:00

  • Undervisningen starter uke 34
  • Følg med for nærmere informasjon om når undervisningen avsluttes

31. juli 2003 02:00