Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LING2102 - Høst 2007

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

19. des. 2007 16:04

Alle dei innleverte svara på den obligatoriske oppgåva er godkjende.

28. okt. 2007 14:17

Undervisningsplanen har vorte noko endra i høve til det som vart sett opp tidlegare på sumaren. Brigdet heng i hop med andre endringar i undervisningsopplegget mitt for i haust. Helsing Rolf.

19. aug. 2007 16:11